08 enero 2009

poema-test 03 Gener 2009


    Descarregar el pes i sortir
    per conèixe'ns vestits
    en l'horari establert d'un hotel
    més dicret en una ciutat improbable

poema-test 02 Gener 2009

Descarregar cada paraula emergent
i conèixe'ns vestits, en un horari establert
a l'hotel improbable
d'una ciutat massa discreta