06 octubre 2005

Neo-Quicas i Pubilles Tunejades.
La nova Cultura Juvenil i Nacional de Catalunya.

El recent fenòmen sociològic conegut com "neo-rural" comença a generar formes pròpies d'expressió en l'àmbit de la cultura juvenil catalana a comarques.

La des-centralització i la cohesió territorial han estat dues premises fonamentals sobre les que el Govern autonòmic (encara) de Catalunya ha articulat pràcticament totes les seves actuacions polítiques dels últims vint anys. L'agilitat i eficiència en la gestió del país passava per la delegació de competències cap a les administracions locals. El greuge comparatiu amb La Capital, i l'evident saturació i conseqüent inoperància de Barcelona com a seu central de TOT, conjuntament amb la deriva de les funcions de la ciutat que des del 92 ha passat a exercir de parc temàtic petardo i carero, rollo porters de discoteca i creatius publicitaris fent fòrum, ha traslladat la qüalitat de vida més enllà del peatge de Martorell.

Si bé el "neo-ruralisme" és un accident sociològic àmpliament estudiat amb sòlides explicacions econòmiques i demogràfiques, i les elevades raons polítiques de la "cohesió territorial" amaguin més i millors sistemes "d'apropament al ciutadà", la cultura juvenil, un cop més, no s'ha enterat de res i fot el que li surt del forro dels collons. Visca.

La reacció dermatològica dels joves neo-rurals davant tota la milonga de la cultura digital, la globalització i el tripartit no ha estat la resposta contra-cultural que sol associar-se als moviments juvenils... Com si una cosa tan abstracta com "els moviments juvenils" tinguéssin el do de la resposta, però bé...
Si la tonteria fashion-FAD-skater-sónar-trendy dels Joves-Macba és la resposta contra-cultural al "Movimiento Cocacola" i "Operación Triunfo", la resposta espontània dels nous joves de comarques, tradicionalment més polititzats i menys peliculeros que els de ciutat, ha estat el que anomenarem "Neo-Quicas i Pubilles Tunejades", una mescla molt interessant de mass-culture americana i tradicional catalana amb resultats fenomenològics sorprenents i dignes d'estudi.

El "Departament de Moda Joven" de l'Associació d'Idees, treballant de forma trans-departamental amb les oficines de la ONG Direct i La Corporación Dermoestética, coordinades i supervisades per la Secretaria General del Lounge Collective, ha portat a terme l'elaboració del blog "El Chic de Reus" per tal de fer una demostració de pirotècnia burocràtica a l'alçada dels millors estudis sociològics oficials, on ningú no sabrà mai qui estudia què a canvi d'un sou que no sabem d'on surt.
Per acabar de fer-ho gros, el contingut d'aquesta diagnòsi de la realitat juvenil farà posar verds d'enveja els departaments més absurds i transversals de la Generalitat, i probablement obri noves vies d'estudi que requeriran nous pressupostos, oficines i departaments.
Quan arribi aquest moment, exigirem la nostra pròpia auxiliar administrativa.

El Lounge Collective adverteix que el contingut d'aquest estudi està subjecte a les lliures associacions d'idees de l'Associació d'Idees i que, per tant, pot semblar una tonteria, adhuc ofendre certes sensibilitats:
¡¡PORQUE SOMOS FABRICANTES!!


Benvinguts a: