20 diciembre 2006

Si la plataforma pel Consell de les Arts té un blogspot tan cutre com aquest,
amb una feina tan guapa com
"(...) decidir el destino de las ayudas que el Govern concede a la promoción de la creación artística y cultural...", el Lounge Collective s'apunta a última hora i proposa, també, la creació d'una plataforma pel Consell de l'Habitatge, del Treball i la Sanitat.

Com no se'ns havia acudit abans??!!